Czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien szczegółowo badać stawkę VAT zastosowaną przez wykonawcę przy określeniu ceny oferty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji w SWZ zawarł zapis: Wykonawca powinien wyliczyć cenę oferty brutto, tj. wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości przewidzianej ustawowo, w formularzu ofertowym, natomiast zamawiający wymagał wskazania wyłącznie ceny brutto (bez wskazania stawki podatku VAT).

Czy fakt, iż zamawiający na etapie badania ofert nie sprawdza, jaką stawkę podatku VAT zastosowali poszczególni wykonawcy biorący udział w postępowaniu jest zgodne z art. 16 pkt 1 p.z.p., ponieważ może zdarzyć się sytuacja, gdy jedni wykonawcy zastosują stawkę VAT 8% a inni 23%, co będzie skutkowało nierównym traktowaniem wykonawców?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX