Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jako jedno z kryterium oceny ofert w postępowaniu na usługę żywienia pacjentów szpitala, wykonywaną w pomieszczeniach wynajmowanych przez wykonawcę od zamawiającego, która nie jest usługą społeczną ustalono kwalifikacje i doświadczenie osób realizujących zamówienie tj: dysponowanie 2 dyplomowanymi kucharzami, 2 dietetykami lub technologami żywienia ze specjalizacją żywienie człowieka - 0 pkt. Dysponowanie minimum: 2 lub więcej dyplomowanymi kucharzami, 2 lub więcej dietetykami lub technologami żywienia ze specjalizacją żywienie człowieka - 10 pkt; dysponowanie minimum: 3 lub więcej dyplomowanymi kucharzami, 3 lub więcej dietetykami lub technologami żywienia ze specjalizacją żywienie człowieka oraz 3 lub więcej kierowcami - 20 pkt.

Czy tak ustalone kryterium jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację