Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w postępowaniu kompensacyjnym mogą uczestniczyć gminne samorządowe jednostki organizacyjne, jak np. MOPS, albo samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, np. szpitale?

Jeżeli tak, to jaki organ powinien dla tego typu jednostek wydać decyzję ograniczającą emisje, o której mowa w art. 229 ust. 3 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś.?

Bo jak rozumiem po zmianie kotła z węglowego na gazowy taka decyzja powinna zostać wydana z urzędu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?