Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Czy w postępowaniach poniżej progów unijnych można żądać złożenia ofert oraz pozostałych dokumentów wymaganych na dalszym etapie postępowania tylko w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym?

Czy można prowadzić postępowania jednocześnie dopuszczając złożenie ofert elektronicznie z podpisem kwalifikowanym oraz w formie papierowej?

Jak wówczas powinno wyglądać składania dokumentów np. w trybie art. 26 ust. 2 p.z.p., tzn. zgodnie z wyborem dla formy oferty, czyli oferta papierowa tylko dokumenty papierowe, a oferta elektroniczna tylko dokumenty elektroniczne?

Czy w sytuacji pandemii wybór postępowań tylko w formie elektronicznej dla BZP może zostać uznany za ograniczenie konkurencji z uwagi na wymagany podpis kwalifikowany?

Zgodnie z art. 18a u.z.p.z.p. z 20.07.2018 sposób komunikacji wybiera zamawiający i nie może on ograniczać konkurencji. Spotkałam z bardzo różnymi opiniami. Proszę o jednoznaczną odpowiedź wraz z podstawą prawną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?