Czy w postanowieniu o uzupełnieniu organ może żądać od inwestora przedstawienia dokumentu, z którego wynika istniejąca funkcja... - OpenLEX

Czy w postanowieniu o uzupełnieniu organ może żądać od inwestora przedstawienia dokumentu, z którego wynika istniejąca funkcja budynku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2018 r.

PYTANIE

Inwestor zgłosił zmianę sposobu użytkowania części parteru budynku usługowego na funkcję mieszkalną. Zgodnie z miejscowym planem przeznaczenie podstawowe to usługi (51%) z dopuszczeniem funkcji mieszkalnych (49%). Budynek jest budynkiem parterowym z poddaszem użytkowym. Na szkicach oznaczono planowaną funkcję pomieszczeń: w parterze mieszkalną oraz wewnętrzna klatkę schodową, która została przyporządkowana do funkcji usługowej w celu wykazania, iż przeważająca funkcją w budynku jest usługa. Jednak wydzielona klatka schodowa służy także jako komunikacja pomiędzy pomieszczeniami lokalu mieszkalnego. Do klatki schodowej nie ma bezpośredniego dostępu z zewnątrz. Możną dostać się jedynie przez pokój mieszkalny.

Czy przedstawiony stan jest zgodny z prawem?

Czy w postanowieniu o uzupełnieniu organ może żądać od inwestora przedstawienia dokumentu, z którego wynika istniejąca funkcja budynku (np. odbiór z danymi liczbowymi, pozwolenie na budowę), bowiem wątpliwości budzi przedstawiony stan istniejący budynku (poddasze budynku mogło być nieużytkowe)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX