Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w dniu 23.03.2017 r. Przy obliczaniu podstawy wymiaru przysługującego pracownikowi zasiłku chorobowego uwzględniono miesięczne wynagrodzenie za okres od marca 2016 r. do lutego 2017 r. Oprócz wynagrodzenia miesięcznego, do podstawy wymiaru zaliczono również 1/12 nagrody rocznej za 2015 r., którą wypłacono w marcu 2016 r., ponieważ na dzień wypłaty zasiłku chorobowego nie było decyzji w sprawie wypłaty nagrody rocznej za 2016 r. W dniu 30.04.2017 r. zarząd podjął decyzję o niewypłaceniu nagrody rocznej za 2016 r. Pracownik przedstawia kolejne zwolnienia lekarskie w ciągłości do dnia 30.09.2017 r. Pracodawca kontynuuje wypłatę zasiłku chorobowego od podstawy wymiaru wyliczonej w marcu, mimo decyzji zarządu o niewypłaceniu nagrody rocznej za 2016 r., ponieważ nagroda ta nie została wykreślona z obowiązującego układu zbiorowego i nadal przysługuje pracownikom, lecz nie została wypłacona ze względu na brak wyników finansowych za 2016 r.

Czy takie postępowanie było prawidłowe, czy może należało ponownie przeliczyć podstawę zasiłku chorobowego od 01.05. 2017 r. z wyłączeniem nagrody rocznej za 2015 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?