Czy w podstawie wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego nagrody powinny zostać uwzględnione w kwocie faktycznie wypłaconej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownicy obok wynagrodzenia zasadniczego otrzymują również nagrody, które są pomniejszane za czas absencji w następujący sposób:

- nieobecność do 7 - dni - bez potrąceń

- nieobecność 7 do 15 dni - nagroda pomniejszona o 10%

- nieobecność 16 do 30 dni - nagroda pomniejszona o 20%

- nieobecność 31 do 35 dni - nagroda pomniejszona o 30%

- nieobecność 36 do 50 dni - nagroda pomniejszona o 50%

- nieobecność powyżej 50 dni - nagroda nie może zostać przyznana

Czy w podstawie wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego nagrody powinny zostać uwzględnione w kwocie faktycznie wypłaconej, czy po uzupełnieniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX