Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od listopada 2012 r. pracownikowi wypłacane jest świadczenie rehabilitacyjne. Obok świadczenia wypłacany jest także dodatek stażowy, który według regulaminu wynagradzania nie jest zmniejszany za okres nieobecności pracownika ani nie wchodzi do podstawy zasiłków. Od kwietnia 2013 r. wszedł nowy regulamin likwidujący dodatek stażowy. Jednocześnie wynagrodzenie zasadnicze zostało powiększone o kwotę dodatku stażowego.

Czy w związku z tym należy obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków wypłaconych w okresie 12 miesięcy włączając dodatek stażowy do tej podstawy, czy pozostawić ją bez zmian?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?