Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z obecną sytuacją epidemii COVID-19 zakład pracy zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi dotyczące obniżenia wymiaru etatów i wynagrodzenia o 20%. Porozumieniem objęta jest cała załoga na okres trzech miesięcy maj-lipiec 2020 r. Ostatnio została podjęta decyzja, że część załogi będzie miała dodatkowo zmianę systemu czasu pracy z systemu czterobrygadowego na system trzyzmianowy. Osoby pracujące w systemie czterobrygadowym otrzymywały dodatek w wysokości 172,00 zł za każdą przepracowaną niedzielę i święto. Pracując w systemie trzyzmianowym nie będą otrzymywali tego dodatku, ponieważ praca będzie wykonywana od poniedziałku do piątku bez niedziel i świąt. Dodatek ten był przyjmowany do wyliczenia podstawy zasiłku chorobowego.

Czy w związku z tym, że zakład pracy nie podjął decyzji o zaprzestaniu wypłaty składnika wynagrodzenia od określonej daty, ponieważ pozostałe działy nadal pracują w systemie czterobrygadowym i otrzymują ten dodatek, należy podstawę wymiaru zasiłku przysługującego za okres od tej daty, ustalić z wyłączeniem tego składnika dla osób, którym zmieniono system czasu pracy?

Czy będzie miał tutaj zastosowanie art. 41 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870) - dalej u.ś.p.u.s.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?