Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma będąca osobą fizyczną, prowadzącą książkę przychodów i rozchodów, wnosi aportem do spółki z o.o. w zamian za otrzymane udziały zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wartość objętych udziałów wynosi 1.764 tys. przedmiotem aportu są środki trwałe wycenione przez rzeczoznawcę na wartość 2.000 tys., a ustalone obciążenia składników majątku ZCP są:

1) prawa i roszczenia wynikające z bieżących umów na wartość 6 tys.

2) koszty wynikające z umowy ubezpieczeniowej pojazdów (wchodzących w skał śr. trwałych) zobowiązania zaciągnięte wobec jednostek w związku z funkcjonowaniem działu ZCP 130 tys.

3) zobowiązania zaciągnięte - kredyt w rachunku bieżącym - 100 tys.

Czy powyższe operacje należy ująć w KPiR?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?