Czy w PIT-36 w poz. 160 należy podjąć wysokość wynagrodzenia netto otrzymanego w Chorwacji przeliczonego na złotówki i pomniejszonego o 30 diet?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2006 r.

PYTANIE

Jestem Chorwatką. Otrzymuję wynagrodzenie ze stosunku pracy zawartego w Chorwacji. Ponadto posiadam stały pobyt w Polsce i tu również wykonuję pracę na podstawie umowy o pracę. Moim miejscem zamieszkania jest terytorium Polski.

Czy na deklaracji PIT-36 w poz. 160 (dochody osiągnięte za granicą o które zwiększana jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej) podaję wysokość wynagrodzenia netto otrzymanego w Chorwacji przeliczonego na złotówki i pomniejszonego o 30 diet (jeśli tak to ile wynosi dieta)?

Czy też wykazuję tylko wynagrodzenie netto bez pomniejszania dochodu o diety?

Czy od wynagrodzenia netto otrzymanego z Chorwacji mogę odliczyć jeszcze inne koszty uzyskania przychodu - jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access