Czy w piśmie przedłużającym termin do załatwienia sprawy należy zawrzeć pouczenie o prawie ponaglenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zawiadamiając wnioskodawcę na podstawie art. 245 k.p.a. o przedłużeniu terminu załatwienia wniosku należy również odwołać się do art. 36 § 1 k.p.a., w którym mowa o prawie do wniesienia ponaglenia i dać pouczenie o prawie do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 k.p.a.? Wniosek dotyczy rady miejskiej, która to ze względu na zawiłość sprawy, musi przedłużyć czas do rozpatrzenia wniosku. Czy czy organem właściwym do wniesienia odwołania będzie wojewoda?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX