Nowość Czy w ostatnim sprawozdaniu finansowym na zakończenie likwidacji, spółka może zwiększyć kapitał początkowy o kapitał zapasowy i rozliczyć z kapitałem podstawowym wygenerowane za wcześniejsze lata straty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką akcyjną w likwidacji.

Czy w ostatnim sprawozdaniu finansowym na zakończenie likwidacji (nie zrobiliśmy tego wcześniej), możemy o kapitał zapasowy zwiększyć kapitał początkowy, rozliczyć z kapitałem podstawowym wygenerowane za wcześniejsze lata straty?

Nadmieniam, że kwota kapitału zapasowego (obligatoryjnego) wynosi tylko 17 tyś. a straty przewyższają 1,2 mln. A może powinniśmy "wyzerować" kapitał podstawowy i zapasowy poprzez rozliczenie z nim strat za poprzednie lata i wykazać cały kapitał jako ujemny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX