Czy w opłacie pobieranej przez przedsiębiorcę zajmującego się demontażem pojazdów z tytułu niedowagi pojazdu jest zawarty podatek od towarów i usług?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2006 r.

PYTANIE

Rozpoczynamy działalność polegającą na demontażu pojazdów (tzw. stacja demontażu pojazdów). Zgodnie z art. 23 ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - dalej u.r.p.w.e. mamy prawo pobierać od właściciela kasowanego pojazdu opłatę w wysokości 10 zł za 1 kg brakującej masy pojazdu.

Czy opłata taka podlega opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access