Czy w opisanym przypadku, w celu obliczenia podatku detalicznego kwota przelewu (po odliczeniu VAT) pomniejsza przychód do... - OpenLEX

Czy w opisanym przypadku, w celu obliczenia podatku detalicznego kwota przelewu (po odliczeniu VAT) pomniejsza przychód do opodatkowania w październiku, czy w listopadzie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przychód ze sprzedaży detalicznej osiągnięty w danym miesiącu pomniejsza się o kwoty wypłacone w danym miesiącu. Do tej pory pomniejszenie przychodu obliczaliśmy na podstawie zestawień dokumentów KOREKTY DO PARAGONÓW i KOREKTY DO FAKTUR i braliśmy pod uwagę datę wystawienia powyższych dokumentów (np. data wystawienia 01.10.2021 - zwrot wynikający z tego dokumentu pomniejszał przychód w październiku. Jednak zdarzają się sytuacje (np. w wyniku reklamacji towaru), że faktyczna data dokonania zwrotu pieniędzy dla klienta (w formie przelewu bankowego) nie pokrywa się z datą wystawienia dokumentu korygującego, np. data dokumentów korygującego to 31.10.2021, a przelew został zrealizowany 3 listopada 2021.

Czy w opisanym przypadku, w celu obliczenia podatku detalicznego, ta kwota z tego przelewu (po odliczeniu VAT) pomniejsza przychód do opodatkowania w październiku, czy w listopadzie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX