Czy w opisanym przypadku należy rozpatrywać instalacje: istniejącą i projektowaną łącznie i uzyskać nowe pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające nowe uwarunkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 8 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mając w eksploatacji Oczyszczalnię ścieków komunalnych posiadamy pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji oczyszczalni ścieków (liczba wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne jest większa niż 5000 Mg/rok). Planujemy rozbudowę Oczyszczalni w zakresie uruchomienia nowej instalacji do czyszczenia pojazdów. W tej instalacji będą wytwarzane odpady o kodach: 19 08 01 skratki w ilości 126 Mg/rok i 19 08 02 piasek w ilości 1 260 Mg/rok. Z nowo powstałej instalacji będzie powstawało łącznie 1 386 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne, czyli mniej niż 5000 Mg (pozwolenie nie wymagane).

Czy w opisanym przypadku należy rozpatrywać instalacje: istniejącą i projektowaną łącznie i uzyskać nowe pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające nowe uwarunkowania?

Czy ze względu na to, że nowa instalacja nie będzie powiązana z istniejącą instalacją oczyszczalni, nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie ww. odpadów, ze względu na liczbę wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne mniejszą niż 5000 Mg/rok?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX