Czy w opisanym przypadku istnieje konieczność podpisania umowy w zakresie odbioru odpadów medycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakładzie produkcyjnym funkcjonuje zakładowe ambulatorium, w którym wytwarzane są odpady medyczne z grupy 18 (18 01 03* oraz 18 01 09). Odpady przekazywane są uprawnionemu podmiotowi za pośrednictwem systemu BDO.

Czy w opisanym przypadku istnieje konieczność podpisania umowy w zakresie odbioru odpadów medycznych?

Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX