Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w opisanym poniżej przykładzie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych czy do udostępnienia danych osobowych? Gmina zleca zewnętrznemu podmiotowi usługę odbioru, transportu i przekazania do składowiska odpadów (wyroby zawierające azbest). W celu realizacji zadania gmina przekaże wykonawcy imiona, nazwiska i adresy osób objętych ww. zadaniem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?