Czy w opisanej sytuacji zgłoszenie instalacji jest obowiązujące, jeżeli podmiot eksploatuje tylko jedną kabinę? - OpenLEX

Czy w opisanej sytuacji zgłoszenie instalacji jest obowiązujące, jeżeli podmiot eksploatuje tylko jedną kabinę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 10 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2001 r. podmiot dokonał zgłoszenia kabiny lakierniczej, w której wykorzystywane są LZO (prowadzonej w ramach praktyk dla uczniów w szkole średniej). W 2005 r. podmiot dobudował drugą kabinę i wystąpił o pozwolenie na emisję do powietrza (pozwolenie już wygasło). Obecnie wydzierżawił jedną kabinę podmiotowi zewnętrznemu, który uważa, że z uwagi na to, że eksploatuje jedną kabinę, podlega ona tylko zgłoszeniu i że zgłoszenie dokonane w 2001 r. jest obowiązujące (gdyż jest bezterminowe). Jednak podmiot dokonał nowego zgłoszenia kabiny, do którego załączył dokumentację z 2005 r. będącą załącznikiem do pozwolenia emisyjnego.

Czy wskazane zgłoszenie jest obowiązujące w związku z tym, że eksploatowana jest tylko jedna kabina?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX