Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład posiada pozwolenie zintegrowane. W grudniu 2014 r. z urzędu, na podstawie art. 28 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.p.o.ś., zostało ono zmienione w zakresie określonym w tym przepisie. Obecnie zakład chce wystąpić o jego zmianę, tj. chce uwzględnić zmiany w instalacji, które zostały wprowadzone od ostatniej zmiany decyzji oraz uzyskać tekst jednolity pozwolenia.

Czy w tej sytuacji zakład ma obowiązek przedłożyć jednocześnie tzw. raport początkowy (obowiązek wynikający z art. 29 u.z.p.o.ś.)?

Wnioskodawca twierdzi, że wystarczy wstępna informacja wskazująca na to, że sporządzenie takiego raportu nie jest konieczne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?