Czy w opisanej sytuacji uzyskanie informacji geologicznej jest bezpłatne? - OpenLEX

Czy w opisanej sytuacji uzyskanie informacji geologicznej jest bezpłatne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w następującej sytuacji uzyskanie informacji geologicznej jest bezpłatne czy też należy pozyskać ją za wynagrodzeniem?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej (zasobowej) należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do korzystania z informacji geologicznej. Do dokumentacji pierwotnej (podstawowej) nie był załączany żaden dokument, bo powstała ona w latach osiemdziesiątych, tj. w innej sytuacji prawnej. Opracowywany obecnie dodatek będzie obejmował zagadnienia dotyczące stref ochronnych, ponieważ celem podstawowym jest ustanowienie strefy dla ujęcia. Nie zmieniają się natomiast warunki poboru i ustalone zasoby. Zatem w tej części dodatek będzie powtarzał (z pewnymi tylko modyfikacjami) treść dokumentacji.

Rozumiem, że musi być jakiś dokument potwierdzający prawo do korzystania z informacji (czyli z zawartości dokumentacji pierwotnej) - tylko czy należy ponieść opłatę (byłaby dość wysoka, ujęcie jest dziewięciootworowe), czy też w takim przypadku korzysta się z zawartości dokumentacji bezpłatnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?