Czy w opisanej sytuacji urząd gminy powinien udostępnić dane adresowe wspólnika spółki z o.o. na podstawie wniosku o... - OpenLEX

Czy w opisanej sytuacji urząd gminy powinien udostępnić dane adresowe wspólnika spółki z o.o. na podstawie wniosku o udostępnienie danych z ewidencji mieszkańców i rejestru PESEL?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Warkoczyński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zapytanie dotyczy wydania danych adresowych wspólnika spółki z o.o. na podstawie wniosku o udostępnienie danych z ewidencji mieszkańców i rejestru PESEL do urzędu gminy. Wnioskodawca będzie dochodzić od osoby, której wniosek dotyczy, zapłaty wynagrodzenia za pracę, zasądzonego na mocy wyroku zaocznego Sądu Rejonowego (do wniosku załączono wyrok, odbyła się również nieskuteczna próba egzekucji wobec sp. z o.o.). Wnioskodawca wskazał jako interes prawny wyrok sądowy wobec spółki, dokumenty poświadczające nieskuteczność egzekucji oraz wskazał art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 126 § 2 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie planowanego powództwa cywilnego.

Czy wnioskujący wykazał interes prawny dla udostępnienie danych i należy te dane udostępnić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX