Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2016 r.

PYTANIE

W wyniku oględzin terenowych przeprowadzonych na wniosek ZMiUW, który miał uwagi do realizacji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb małej elektrowni wodnej za pomocą istniejących budowli piętrzących (udzielonego w 2005 r., a ważnego do 2025 r.) ustalono, iż uprawniony wykonał tylko prace zabezpieczające obiekt, a pozostałe obiekty przy dawnym młynie są w złym stanie technicznym. Dodatkowo ustalono na podstawie księgi wieczystej, że w dziale III istnieje ostrzeżenie, iż właścicielami nieruchomości gruntowej stały się przez zasiedzenie w 1957 r. inne osoby fizyczne i uprawniony nie posiada już tej nieruchomości, na której znajdował się były młyn.

Czy w tej sytuacji starosta może wygasić pozwolenie wodnoprawne? Czy należy zastosować art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. - skoro nie powstały żadne obiekty wodne w związku w udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?