Czy, w opisanej sytuacji, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prawidłowo naliczyło zakładowi dodatkowe opłaty za odczyn pH? - OpenLEX

Czy, w opisanej sytuacji, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prawidłowo naliczyło zakładowi dodatkowe opłaty za odczyn pH?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prawidłowo, tj. zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) - dalej r.r.o.d.ś., naliczyło zakładowi dodatkowe opłaty za odczyn pH?

Opłata została naliczona od wyniku najbardziej niekorzystnie odbiegającego od normy i obarczono nią wszystkie ścieki odprowadzane z zakładu w ciągu doby. Pomiar był wykonywany automatycznie przez kolejne 10 dni (co godzinę). Odczyn pH odczytywany był z 3 ostatnich butelek poddawanych badaniu w danej dobie. Przy uśrednieniu danych z 3 wyników pH, wykonywanych w każdym dniu badania, wynik pH mieściłby się w normie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX