Czy w opisanej sytuacji organ może odmówić wydania pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2016 r.

PYTANIE

Czy organ może odmówić wydania pozwolenia wodnoprawnego na przykrycie rowu melioracyjnego, mimo że z operatu wynika, że średnica rury jest prawidłowo dobrana, jednak właściciel działki przyległej do rowu w miejscu, w którym ma być przykryty rów obawia się, że wody z jego działki nie będą odpływały i działka będzie zalewana?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX