Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2015 r.

PYTANIE

Inwestor planuje na danym terenie budowę sieci uzbrojenia terenu, w tym kanalizacji sanitarnej i deszczowej, z których sama kanalizacja sanitarna mieć będzie długość poniżej 1 km i sama kanalizacja deszczowa również będzie mieć długość poniżej 1 km. Dodam, że sieć kanalizacji sanitarnej nie będzie zlokalizowana w pasie drogowym, a sieć kanalizacji deszczowej będzie częściowo w pasie drogowym. Sieć kanalizacji sanitarnej nie jest powiązana technologicznie z siecią kanalizacji deszczowej.

Czy w świetle zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś.- budowa obu tych sieci o podanych długościach będzie wymagać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Czy można sumować długości obu rodzajów sieci kanalizacyjnych (wtedy suma przekraczałaby 1 km na terenie poza pasem drogowym)?

Jak należy rozumieć całkowitą długość przedsięwzięcia w tym przypadku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?