Czy w opisanej sytuacji należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie umowy najmu spółka wynajmuje najemcy teren, na którym ma być prowadzona sprzedaż towaru. Sprzedażą będą zajmować się pracownicy najemcy, którzy otrzymają od wynajmującego stosowne przepustki. Każdorazowo wynajmujący będzie otrzymywał od najemcy listę osób uprawnionych do odbioru towaru.

Jakie formalności powinny zostać dopełnione, aby spełnić wymogi RODO, w szczególności czy powinna zostać podpisana umowa powierzenia danych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX