Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łokaj Maciej
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jednostce medycznej PWDL (ADO) doszło do planowanego wyłączenia zasilania. Jednostka nie zabezpieczyła się w porę w agregat prądotwórczym. W konsekwencji powyższego przyjęcia pacjentów były realizowane jednak z ograniczeniem co do wystawiania e-zwolnień w postaci elektronicznej, co do możliwości zarejestrowania się przez e-rejestrację. Ograniczenie także wystąpiłoby w sytuacji konieczności udostępnienia dokumentacji EDM do wglądu w postaci elektronicznej. Nie zaszło definicyjne naruszenie ochrony danych art. 4 pkt 12 RODO, niemniej jednak stan faktyczny wykazał naruszenie o jakim mowa w art. 32 ust. 1 lit. b RODO, wystąpił brak zdolności do zapewnienia dostępności. Jak powinien postąpić podmiot, w takiej sytuacji, w szczególności, czy pomimo braku naruszenia ochrony danych (art. 4 pkt 12) należy powiadomić PUODO? Jakie działania na gruncie RODO powinny być wdrożone?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację