Czy w opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej zastrzeżeniach do stanu... - OpenLEX

Czy w opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach powinna być również ocena zabezpieczenia medycznego wskazanego przez organizatora?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z zapisami art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. bezpieczeństwie imprez masowych organizator ma obowiązek zwrócenia się z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach m.in. do dysponenta zespołów ratownictwa medycznego. My, jako dysponent zespołów, mamy obowiązek taką opinię wystawić za opłatą.

Czy w treści takiej opinii winna być ocena takiego zabezpieczenia medycznego wskazanego przez organizatora tj. czy posiada odpowiednie środki zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej?

Czy opinia powinna zwierać samo wskazanie organizatorowi, jakie powinien posiadać środki zabezpieczenia medycznego danej imprezy masowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?