Czy w oparciu o Prawo zamówień publicznych, gmina może zlecić remonty bieżące własnej spółce komunalnej? - OpenLEX

Czy w oparciu o Prawo zamówień publicznych, gmina może zlecić remonty bieżące własnej spółce komunalnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podział zamówienia na części - gmina X w danym roku chce przeprowadzić remont dróg, w skład których wchodzą:

- remonty i przebudowach całych odcinków dróg (zadania inwestycyjne wykonywane na podstawie projektów/kosztorysów uprzednio zleconych);

- wykonywanie nakładek z asfaltobetonu;

- remonty bieżące – zlecanie na bieżąco uzupełniania ubytków w nawierzchni.

Gmina X posiada własną spółkę komunalna, w której posiada 100% udziałów.

Czy w oparciu o p.z.p., gmina X może zlecić zadanie "remontów bieżących" spółce komunalnej na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej (zgodnie z komentarzem do art. 214 ust. 1 pkt 11 p.z.p.), a resztę postępowań przeprowadzać w trybach określonych w p.z.p., czy gmina powinna wszystko zsumować i ogłosić przetarg nieograniczony z podziałem na trzy części?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX