Czy w okresie wyczekiwania na decyzję w sprawie renty pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik po wyczerpaniu okresu zasiłkowego 182 dni, złożył wniosek na rentę z tytułu niezdolności do pracy. W dniu 11.04.2023 upłynęło 182 dni, a 12.04.2023 r. wpłynęło zwolnienie lekarskie - opieka nad członkiem rodziny od 12-25.04.2023 r.

Czy w okresie wyczekiwania na decyzję w sprawie renty pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego?

Co w sytuacji, gdy pracownik zamiast renty otrzyma świadczenie rehabilitacyjne lub otrzyma decyzję odmowną w sprawie renty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX