Czy w okresie ważności zaświadczenia o zdolności do pracy pracodawca może skierować pracownika do lekarza medycyny pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony na stanowisku pracy o charakterze administracyjno-biurowym pracuje z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie (czynnik uciążliwy). Podczas badań wstępnych, przeprowadzono m.in. badania u okulisty medycyny pracy. Lekarz nie stwierdził konieczności stosowania okularów korygujących wzrok do pracy z monitorem ekranowym. Zaświadczenie o zdolności do pracy zostało wystawione na 4 lata. U pracodawcy zgodnie z obowiązującym zarządzeniem obowiązuje refundacja zakupionych okularów raz w ciągu ważności zaświadczenia, jeśli lekarz medycyny pracy zleci konieczność ich stosowania. Pracownikowi w czasie ważności zaświadczenia (po dwóch latach od wykonanych badań) pogorszył się wzrok i zwrócił się z do pracodawcy z wnioskiem o wcześniejsze skierowanie go do lekarza okulisty medycyny pracy, ponieważ chciałby skorzystać z dofinansowania.

Na jakiego rodzaju badania (kontrolne okresowe, inne?) powinien pracodawca skierować pracownika do medycyny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby mogła nastąpić refundacja zakupu okularów, podczas przeprowadzonych badań?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access