Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z ustawą z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c. w okresie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego możliwe jest wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w całości spełniającej żądanie inwestora, w przypadku występowania stron postępowania administracyjnego, po dokonaniu zawiadomienia stron o toczącym się postępowaniu administracyjnym?

Czy w celu umożliwienia uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę strony postępowania mogą złożyć np. wyjaśnienie, że zapoznały się z przedmiotem inwestycji i nie wnoszą uwag do jej zakresu i czy złożenie takich wyjaśnień może umożliwić wydanie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej pozwolenia na budowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?