Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w okresie od 3.07.2020 r. do 18.07.2020 r. w związku z powołaniem go do terytorialnej służby wojskowej. Z karty powołania wynika, że pracownik został powołany przez okres do 31.12.2021 r. i miał stawić się w jednostce w dniu 3.07.2020 r. Jednocześnie pracownik wystąpił z wnioskiem o wypłatę odprawy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy na podstawie art. 125 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy w okresie powołania do terytorialnej służby wojskowej pracownik powinien przebywać na urlopie bezpłatnym?

Jak należy ustalić kwotę odprawy, jeżeli u pracodawcy dni robocze są od poniedziałku do piątku?

Jakie dokumenty stanowią podstawę ustalenia i wypłacenia odprawy?

Jak należy rozliczyć odprawę z ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?