Czy w ofercie dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych wykonawca ma prawo zastosować stawkę podatku VAT 0%, jeżeli zamawiający nie określił w dokumentacji właściwej stawki podatku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urząd miasta prowadzi postępowanie krajowe na dostawę m.in. komputerów, drukarek itp. dla placówek oświatowych w mieście. W dokumentach zamówienia zamawiający nie wskazał konkretnej stawki VAT, był to obowiązek wykonawcy. Część wykonawców złożyła ofertę z zastosowaną stawką VAT 23% i 0%. W wyniku skierowanych wyjaśnień do wykonawców którzy zaoferowali dwie różne stawki, zamawiający otrzymał odpowiedź, że zaoferowanie preferencyjnej stawki wynika z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, który stanowi, że stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych, przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15. Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy o VAT opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. A co za tym idzie sprzęt objęty zamówieniem i z tym stanowiskiem zamawiający się zgadza. Problemem jest fakt, że żaden z wykonawców, oferujący 0% stawkę VAT nie "posiada zamówienia", a w myśl art. 83 ust. 14 ustawy o VAT, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a.

W związku z powyższym, czy w tej sytuacji wykonawca na etapie składania ofert mógł zastosować 0% stawkę VAT?

Jeśli nie, to czy w tej sytuacji należy odrzucić ofertę wskazując podstawę błąd w obliczeniu ceny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX