Nowość Czy w odniesieniu do art. 423 ust. 10 pr.wod. organ rozpatrujący sprawę może odmówić wnioskodawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca po 10 dniach od złożenia do Nadzoru Wodnego zgłoszenia wodnoprawnego wystąpił z pisemnym wnioskiem o skrócenie ustawowego terminu 30 dni na rozpatrzenie sprawy wynikającego z przepisów ustawy Prawo wodne.

Czy w odniesieniu do art. 423 ust. 10 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. organ rozpatrujący sprawę może odmówić wnioskodawcy?

Jeśli tak, to w jakiej formie (zwykłe pismo urzędowe, postanowienie lub zawiadomienie) i na jakie przepisy prawne może powołać się organ uzasadniając odmowę?

Analogicznie jeżeli organ rozpatrujący sprawę zgadza się na skrócenie ustawowego terminu 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia wodnoprawnego zgodnie z art. 423 ust. 10 i ust. 11 pr.wod., to w jakiej formie powinien powiadomić o tym wnioskodawcę - zwykłym pismem urzędowym, postanowieniem czy zawiadomieniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX