Czy w oddziałach klasowych prowadzenie zajęć w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym może odbywać się oddzielnie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2021 r.

PYTANIE

Oddział klasowy w szkole ponadpodstawowej jest podzielony na 2 profile, w których różne przedmioty są nauczane na poziomie rozszerzonym, np. j. polski, biologia - I część, matematyka, historia - II część. Nauczyciele szkoły uważają, że w tym przypadku język polski p. podstawowy, biologia - p. podstawowy, matematyka - p. podstawowy oraz matematyka- p. podstawowy i historia - p. podstawowy również powinny zostać podzielone na 2 grupy, odpowiadające profilom klasy. Organ prowadzący stoi na stanowisku, że nauczanie wskazanych przedmiotów na poziomie podstawowym powinno się odbywać łącznie dla obu profili, zaś oddzielnie powinny być nauczane przedmioty rozszerzone, co jest oczywiste z powodu różnic w wyborach dokonanych przez uczniów. Organ prowadzący opiera się na przepisach rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Nauczyciele wysuwają argumenty dotyczące różnic programowych określonych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego i twierdzą, że uczniów, którzy realizują poziom rozszerzony z danego przedmiotu (np. matematyka - p. rozszerzony, gr. II w przykładzie) nie można nauczać tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym (np. matematyka p. podstawowy) wspólnie z uczniami, którzy danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie realizują (matematyka - p. podstawowy, gr. I). Czy zatem słuszne jest stanowisko organu prowadzącego w tej kwestii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX