Czy w ocenie ryzyka zawodowego należy wymienić i opisać wszystkie stosowane w zakładzie pracy substancje i mieszaniny chemiczne? - OpenLEX

Czy w ocenie ryzyka zawodowego należy wymienić i opisać wszystkie stosowane w zakładzie pracy substancje i mieszaniny chemiczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 19 listopada 2021 r.
Autor odpowiedzi: Dyjeciński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2016 r.

PYTANIE

Czy w ocenie ryzyka zawodowego należy wymienić i opisać wszystkie stosowane w zakładzie substancje i mieszaniny chemiczne, z podaniem ich składników i wartości poszczególnych NDS?

Czy można uwzględnić tylko te, które są istotne dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, co wynika z analizy przeprowadzonej przez komisję zakładową, powołaną do analizy zagrożeń występujących w zakładzie?

Czy pracodawca może dokonać w odrębnym dokumencie, analizy zagrożeń związanych z używanymi substancjami i mieszalniami, na podstawie której, dokona w porozumieniu z załogą, selekcji substancji, które uwzględni i szczegółowo omówi w ocenie ryzyka zawodowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?