Czy w ocenianiu wewnątrzszkolnym można umieścić zapis, że w I etapie edukacyjnym nie przewiduje się możliwości odwołania od... - OpenLEX

Czy w ocenianiu wewnątrzszkolnym można umieścić zapis, że w I etapie edukacyjnym nie przewiduje się możliwości odwołania od ustalonej przez nauczyciela oceny opisowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w statucie szkoły w części stanowiącej system oceniania klas I-III można umieścić taki zapis : "w I etapie edukacyjnym nie przewiduje się możliwości odwołania od ustalonej przez nauczyciela oceny opisowej"? Czy taki zapis jest zgodny z obowiązującymi przepisami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX