Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 1 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2016 r.

PYTANIE

Czy w obecnie obowiązującym stanie prawnym, na etapie sporządzania planu miejscowego, konieczna (wymagana) jest zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne gruntów zadrzewionych i zakrzewionych oznaczonych symbolem Lz?

Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem § 68 ust. 2 zmienionego rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków grunty leśne dzielą się na lasy (oznaczone symbolem Ls) oraz grunty zadrzewione i zakrzewione (oznaczone symbolem Lz).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?