Czy w obecnej sytuacji, spowodowanej COVID-19, pracodawca może zmniejszyć wysokość odpisu ZFŚS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obecnie nawet przy rezygnacji z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), pozostałe fundusze na koncie ZFŚS muszą być przeznaczone na cele socjalne - do ich wyczerpania, jednak czy rząd, biorąc pod uwagę COVID-19 przewiduje, aby środki z ZFŚS mogły być przeznaczone na inne cele - nie tylko na pomoc socjalną dla pracowników?

Czy w obecnej sytuacji, spowodowanej COVID-19, pracodawca może zmniejszyć wysokość odpisu ZFŚS? Jeśli tak - czy istnieje minimalny prób tej obniżki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX