Czy w obecnej sytuacji pandemii starosta prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów może wystąpić do WIOŚ oraz do PSP z wnioskami o przeprowadzenie kontroli?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegrzółka Robert
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w obecnej sytuacji pandemii starosta prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów (uwzględniające zmianę niektórych warunków zezwolenia) może wystąpić do WIOŚ oraz do PSP z wnioskami o przeprowadzenie kontroli zgodnie z art. 41a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access