Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy symbolem TP, o którym mowa w § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988) powinny być oznaczone w ewidencji transakcje dotyczące sprzedaży i zakupów (np. faktura za dzierżawę sieci wodociągowych) dokonywanych pomiędzy gminą a spółką komunalną, która jest prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i w której gmina posiada 100% udziałów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?