Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w nieskończoność można dokonywać czynności przygotowawczych na budowie, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud., wpisując je w dzienniku budowy jako kontynuowanie robót, celem przedłużenia ważności decyzji o pozwoleniu na budowę?

Inwestor przez 10 lat wciąż niweluje teren budowy i porządkuje go, zmieniając przy tym kierowników budowy. Wpisy o kontynuacji tych prac dokonywane są regularnie w dzienniku budowy, w taki sposób, aby przerwy pomiędzy "wpisami" nie były dłuższe niż trzy lata. Na terenie działki, na której wydano pozwolenie na budowę, nie powstała żadna część obiektu budowlanego, nie można stwierdzić robót przygotowawczych, o których mowa wcześniej, a teren jest wydzierżawiany pod tymczasowe usługi handlu sezonowego i parking. Decyzja cały czas jest w obiegu prawnym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?