Czy w następstwie rozpatrzenia zarzutu organ egzekucyjny powinien wydać postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego? - OpenLEX

Czy w następstwie rozpatrzenia zarzutu organ egzekucyjny powinien wydać postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 lutego 2017 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2012 r.

PYTANIE

Firma produkuje reagenty flotacyjne, wykorzystując do produkcji oleje smarowne zwolnione z akcyzy pod warunkiem prowadzenia ewidencji opieczętowanej przez Urząd Celny.

W 2011 r. firma taką ewidencję posiadała, ale nie wypełniała jej, gdyż te same dane wpisywane były do ewidencji prowadzonej do celów procedury ISO.

Wcześniej, przed 2011 r., firma ewidencjonowała w rejestrze opieczętowanym przez Urząd Celny przychodu i rozchody oleju smarownego (olej bazowy).

W czasie kontroli Urząd Celny zakwestionował powyższą ewidencję i firma utraciła zwolnienie z akcyzy (za okres 2011 r.).

W związku z powyższym firma złożyła deklaracje akcyzowe, naliczając akcyzę od olejów smarownych, zakupionych w roku 2011 r.

Firma wystąpiła do Urzędu Celnego z wnioskiem o rozłożenie na raty zobowiązania i odsetek w ramach pomocy de minimis.

W trakcie rozpatrywania wniosku Izba Celna wysłała do firmy upomnienie dotyczące zobowiązania z tytułu podatku akcyzowego.

Zarówno firma, jak i Urząd Celny powiadomił Izbę Celną o tym, że wniosek o rozłożenie na raty jest w trakcie rozpatrywania.

Izba Celna na dzień przed doręczeniem decyzji o rozłożeniu na raty zajęła konto bankowe firmy.

Firma decyzję o wszczęciu postępowania egzekucyjnego odebrała z poczty w tym samym dniu, w którym Urząd Celny doręczył decyzję o rozłożeniu tego zobowiązania na raty.

Po interwencji firmy Izba Cela zwróciła zajętą kwotę na konto firmy, jednak powyższa kwota jest zablokowana w banku.

Blokada konta jest aż do momentu spłaty całej kwoty zobowiązania wraz z odsetkami, które Urząd Celny rozłożył na raty.

Aktualnie firma jest zobowiązana do spłacania rat rozłożonego na raty podatku akcyzowego z odsetkami, a z drugiej strony ma zablokowaną na koncie bankowym wartość całkowitego zobowiązania akcyzowego z odsetkami i kosztami egzekucji komorniczej.

Na podstawie jakich przepisów Izba Celna powinna odblokować konto podatnika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?