Czy w myśl tych wymagań raporty do oceny zgodności z wymaganiami prawa, które firma jest zobligowana przedkładać do jednostek kontrolujących, będą uznawane i respektowane?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracam się do Państwa z prośbą o interpretację zapisów ustawy: art. 147a ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś. Firma posiada certyfikat systemu zarządzania jakością na zgodność z normą PN EN-ISO 9001:2015, w ramach certyfikacji audytowany jest obszar laboratorium, które wykonuje badania związane z emisjami do powietrza, badania odpadów np. wymagalność, zawartość metali, itp. Badania wykonywane są tylko na potrzeby własne, nie jest to usługa zewnętrzna.

Czy w myśl tych wymagań raporty do oceny zgodności z wymaganiami prawa, które firma jest zobligowana przedkładać do jednostek kontrolujących, będą uznawane i respektowane?

W samym zakresie umieszczonym na certyfikacie nie ma zapisu o certyfikacji laboratorium lub badań laboratoryjnych, co jest zasadne, gdyż nie jest to usługa świadczona na zewnątrz. Będę wdzięczny za odpowiedź. Jednocześnie proszę o ewentualne wskazanie innych przepisów ważnych w tym temacie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX