Czy w momencie zmiany umowy zlecenia na umowę o pracę zleceniobiorca musi przejść ponowne badania lekarskie i szkolenie bhp?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zleceniobiorca (zatrudniony w firmie budowlanej) w momencie zmiany umowy zlecenia na umowę o pracę musi przejść ponowne badania lekarskie i szkolenie bhp?

Badania lekarskie i szkolenie bhp było robione przed rozpoczęciem pracy na umowę zlecenie. Zakres obowiązków nie ulega zmianie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX