Czy w momencie zapłaty zobowiązań, wyrażonych w złotych z konta dewizowego, powstaną różnice kursowe traktowane jako koszt lub przychód podatkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2006 r.

PYTANIE

Spółka posiada konto dewizowe w banku. Dewizy na koncie bankowym podlegają wycenie bilansowej na koniec roku, ale naliczone różnice kursowe nie są traktowane jako koszty czy przychody podatkowe.

Czy w momencie zapłaty zobowiązań, wyrażonych w złotych z konta dewizowego, powstaną różnice kursowe traktowane jako koszt lub przychód podatkowy? Czy prawidłowe jest naliczenie wartości dewiz użytych do uregulowania zobowiązania wg historycznego kursu kupna banku, w którym znajduje się konto, ustalonego na dzień wpływu dewiz na rachunek bankowy, a następnie porównanie z kwotą, którą wyliczył bank wg kursu sprzedaży na dzień zapłaty naszego zobowiązania?

Przykład:

euro przyjęto 20 kwietnia 2004 r. po kursie kupna 4,331 zł, co daje kwotę 4331 zł. W 2005 r. uregulowano z tego konta zobowiązanie w kwocie 2000 zł. Bank sprzedał na pokrycie tego zobowiązania 500 euro po kursie 1 euro - 4 zł.

euro x 4,331 = 2 165,50 zł.

Czy kwota 165,50 zł stanowi koszt uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access