Czy w momencie wydania nagród laureatom organizator jest zobowiązany do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2010 r.

PYTANIE

Urząd miasta, zgodnie z regulaminem, jest organizatorem konkursu plastycznego, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody o wartości powyżej 760 zł są ufundowane ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej.

Czy w momencie wydania nagród laureatom organizator jest zobowiązany do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access