Czy w momencie spełnienia wymagań jakościowych z załącznika I sekcji 2 odzyskana woda traci „status” ścieków komunalnych i należy ją traktować jako wodę (powierzchniową)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mając na względzie zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/741 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody - dalej rozporządzenie 2020/741 Załącznik I Sekcja 1 tj. "Z zastrzeżeniem innych stosownych przepisów prawa Unii w dziedzinie środowiska i zdrowia, państwa członkowskie mogą wykorzystywać odzyskaną wodę do innych celów, takich jak: ponowne wykorzystanie w przemyśle oraz w usługach komunalnych i do celów dotyczących ochrony środowiska" proszę o określenie statusu "wody odzyskanej".

Czy w momencie spełnienia wymagań jakościowych z załącznika I sekcji 2 odzyskana woda traci "status" ścieków komunalnych i należy ją traktować jako wodę (powierzchniową)?

Czy istnieją ograniczenia w wykorzystaniu odzyskanej wody (po spełnieniu wymagań jakościowych określonych w załączniku nr I sekcja 2) na cele przemysłowe?

Czy można ją np. wykorzystać do chłodzenia w otwartym układzie chłodzenia w elektrociepłowni?

Jeżeli tak, to przy zmieszaniu wody odzyskanej ze strumieniem wody powierzchniowej pobranej na cele chłodzenia i wykorzystaniu tego zmieszanego strumienia do chłodzenia - czy otrzymany strumień (woda powierzchniowa + woda odzyskana) po odebraniu ciepła w systemie chłodzenia będzie strumieniem ścieków przemysłowych, który w kontekście warunków odprowadzania do wód oraz w kontekście naliczania opłat - należy analizować pod kątem szeregu różnych zanieczyszczeń, czy też strumień ten zachowa status specyficznego ścieku przemysłowego, jakim jest woda pochłodnicza - dla którego normowana jest jedynie temperatura?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX